Tid

Jag har inte tid
att älska dig
nu

har inte tid
att älska
mig.