Vi

Vi säger att vi älskar varandra
vi delar tankar och känslor
så gott det går

sedan tröttnar vi
på det

blir lika trötta på varandra
som på oss själva

flyktvägen in i den andra försvinner
vart ska vi då ta vägen

jag ser min hopplöshet i dina ögon
och ber dig blunda

vi sa att vi älskade varandra
aldrig att vi älskade
oss själva

nu bygger vi våra liv
på olika håll

hittar andra
att hålla fast vid
medan vi
faller.