Mitt bidrag

Detta är mitt bidrag
till världsfreden
sa han

när han såg ut
över alla de
döda.