En gammal skuld

Varje dag
måste jag möta
mig själv

som ett straff
för något

jag gjort

i ett tidigare
liv

tills en dag
min skuld

är betald.