Flygblad åt en kund

Flygblad Christina

Här är ett flygblad som jag gjort åt en kund och samarbetspartner som håller i många konferenser och mässor och som behöver ett flygblad.
Inga kommentarer: